WESOŁA OFERTA URODZINOWA:

Urodziny organizujemy od poniedziałku do niedzieli:

 • w soboty i niedziele – o godzinie 10.00 , 14.00, 17.30
 • od poniedziałku do piątku – godzina do wyboru od 15.00

Czas trwania imprezy urodzinowej to 2,5h-3h. Urodziny organizujemy dla grup od 10 osób wzwyż.

Do dyspozycji gości oferujemy wiatkę ze stołami i krzesłami.

Zapewniamy wystrój urodzinowy (baloniki).

Urodziny zaczynają się punktualnie o godzinie jaką Państwo zarezerwują, dlatego proponujemy przybycie 30 minut wcześniej.

Poczęstunek (tort, słodycze, napoje itp.) zapewniają rodzice.

Atrakcje w czasie urodzin:

 • przez 2,5 h dzieci wspinają się po wszystkich torach bez limitu przejść. Przez cały czas trwania urodzin dzieci mają na sobie sprzęt wspinaczkowy.
 • GRA TERENOWA – na terenie Parku, z pomocą mapy dzieci szukają ukrytego skarbu Króla Wesołego.

 

Regulamin
Regulamin

REGULAMIN PARKU LINOWEGO WESOŁA.

 1. Z parku linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców.
 2. Korzystanie z Parku linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, wpisaniu się na Listę Wstępu Parku uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym w Wesołej.
 3. Szkolenie przeprowadzane jest przez obsługę Parku.
 4. Rodzic lub opiekun wraz z dzieckiem (klientem parku) ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu z zasad bezpieczeństwa Parku.
 5. Rodzic lub opiekun ma obowiązek cały czas kontrolować ( utrzymywać kontakt głosowy i wzrokowy) dziecko w czasie pokonywania przez niego konkurenci Parku. Może to robić z ziemi lub przechodząc w raz z dzieckiem aktywności na wysokości.
 6. Wejście do Parku Linowego następuję na własną odpowiedzialność, korzystający z Parku zobowiązany jest we własnym zakresie ubezpieczyć się.
 7. Zakaz wstępu i korzystania z aktywności Parku bez zgody obsługi.
 8. Teren Parku Linowego może być monitorowany. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie (listę wstępu) o następującej treści: Dorośli: Wstęp na własną odpowiedzialność! Zakaz wstępu pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających!!! Swoim podpisem potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem parku linowego i zostałem pouczony o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w parku linowym , zarówno na wysokości jak i na ziemi. Dzieci: (podpisuje rodzic lub opiekun) Oświadczam, iż przejmuję odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, jestem opiekunem prawnym danej osoby, wyrażam zgodę na uczestniczenie jej w aktywnościach Parku. Swoim podpisem potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem parku linowego i zostałem pouczony o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w parku linowym , zarówno na wysokości jak i na ziemi. Zakaz wstępu pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających!!!
 9. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren Parku Linowego.
 10. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
 11. Osobom, które w trakcie przechodzenia systemów Parku zrezygnują z dalszej kontynuacji, nie będą zwracane koszty wstępu.
 12. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w parku.
 13. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym :
  • a. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
  • b. Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
  • c. Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk lub schowania pod kask.
  • d. Po założeniu przez instruktora sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
  • e. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, kask.
  • f. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
  • g. Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
  • h. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie kontrolne).
  • i. Podczas przeprawy przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami idącego.
  • j. Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.
  • k. Podczas przepinania się wolno w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.
  • l. Do przepinania się można używać również pętli z liny stalowej oplecionej wokół drzewa.
  • l. Wpinając się do pętli wokół drzewa należy zwrócić uwagę na to, aby karabinek był wpięty zamkiem na zewnątrz (od drzewa).
  • ł. Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność wpięcia karabinków.
  • m. Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować.
  • n. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
  • o. Za niestosowanie się do poleceń instruktora i stwarzanie zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych grozi kara w wysokości 600PLN.
  • p. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
  • r. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi parku.
 14. Dzieci do 10 lat mogą wejść tylko pod opieką rodzica ( opiekuna) który idzie z dzieckiem po torze lub bacznie obserwuje dziecko z dołu.
 15. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.